זכויות נשים בעבודה

לדעתך את זכויותייך שמירה על זכויות נשים בעבודה

אחד מן הנושאים המרכזיים והבולטים בעולם דיני העבודה המורכב והדינמי, הוא תחום זכויות הנשים בעבודה והוא החל להתפתח ולהתגבש בעשורים האחרונים עם כלל המהפכות המגדריות, העוסקות בזכויות הנשים, בכלל.

עם השינוי המבורך של השתלבותן של יותר ויותר נשים בתפקידי מפתח משמעותיים, בכל התחומים, עלתה גם החשיבות בשמירה על כבודן, עצמאותן וזכויותיהן של הנשים העובדות. לצערנו, הדרך עודנה ארוכה ומלאה מהמורות ותפקידן של נשים, גברים, ושלנו ככלל כחברה, במיטוב נוסף ומתמיד, הולך ועולה. והוא מתחיל בהעלאת המודעות והמחויבות לשמור על הזכויות.

זכויות כלליות בעבודה וזכויות ייעודיות לנשים

לנשים עובדות, מגיעות זכויות בעבודה, בדיוק כשם שהן מגיעות לגברים. למעשה, שלל החוקים והתקנות בנושא זכויות נשים במקום התעסוקה עוסק בשוויון בינן לבין הגברים. רעה חולה היא, שנשים עם אותו הוותק, המעמד, ההשכלה ואותם הכישורים, מופלות לרעה מול עמיתיהן הגברים וזוכות לתנאי עבודה שונים או שקידומן נחסם.

תנאים אלו, שגם לגביהן יש לעיתים חוסר שוויון והפרות, עוסקים בנושאים כמו תנאי שכר, פיטורים, חופשות, תנאים סוציאליים וכד'. גם נושא הטרדות מיניות במקום העבודה (שיש לומר, אינו ייחודי רק לנשים), נכנס תחת הגדרה זו.

ולצד זאת, מספר זכויות ייחודיות בעולם דיני העבודה רלוונטיות רק כלפי הנשים, באופן טבעי. בין השאר מדובר על זכויות בתקופת ההיריון ותהליכי פוריות, חופשות לידה, העדריות מהעבודה ואיסור פיטורין בשל נסיבות מסוימות המצוינות בחוק, שמירה על בריאות האישה ועוד, עליהם ניתן ללמוד בהרחבה ב: www.lawyersinfo.org

החוקים והתקנות שהסדירה המדינה לצורך שמירה על זכויות נשים בעבודה

עולם דיני העבודה ובתוכו גם זכויות הנשים בעבודה, הולך ומתפתח כל העת, יחד עם השינויים בשוק העבודה המודרני. החוק הראשוני – חוק 'עבודת נשים' (1954) נועד לשמור על שעות העבודה ובריאות האישה, נושא חופשת הלידה, חסמים על אפשרות פיטורין במהלך ההיריון או לאחר הלידה ועוד.

עם השנים, נוספו אליו גם 'חוק שוויון הזדמנויות בעבודה' (1988) וחוק 'שכר שווה לעבודת ולעובד' (1996), שמטרתם צמצום הפערים והאפליה בין נשים לגברים, הן בשלבי הקבלה, הן בנושאי השכר ותנאי העבודה (שהפערים בתחום זה בין נשים לגברים- מקוממים) והן באפשרויות לימודים וקידום.

עם השנים נוספו חוקים ותקנות שונים, הנוגעים לפגיעה בכבודן או בפרטיותן של העובדות ובשמירה עליהן בכל הקשור להתנכלויות נגדן, כתוצאה מעמידה מוצדקת על זכויותיהן. הבולט שבהן הוא החוק למניעת הטרדות מיניות (1998), המבקש להילחם בנגע זה ופסיקות רבות עוסקות בו כל העת.

אסור לפחד לעמוד על זכויותיכן כנשים בעבודה

עם כל ההתקדמות הרבה בנושא החקיקה בתחום, למצער, המקרים בהם עודנו נתקלים ומגיעים לשולחם של ארגוני הנשים, דוגמת 'שדולת הנשים בישראל' או של עורכי דין העוסקים בתחום – עודם הולכים ותופחים.

אין די בחקיקה כדי לשנות את המצב. יש צורך לשמור על אכיפה טובה יותר ובייחוד להגביר מודעות בעניין, הן אצל המעסיקים והן אצל המועסקות. עוולות של שנים המבוססות על תפיסות ותרבות ארגונית-תעסוקתית, תשתנה רק בעקבות מאבק מתמשך ועיקש.

הפחד והחשש אצל נשים רבות, נוכחים ואולי מוצדקים נוכח מה שציינו לעיל וחשיפה אישית שאולי כרוכה בכך. ועדיין, חשוב לזכור כי ישנם מספר גופים, מוסדיים ואזרחיים, שיעמדו לצידך וחשוב לזכור כי זכויות נשים בעבודה הן זכויות ולא מעשה חסד. הן נועדו כדי לשפר את תחום התעסוקה אך גם את כולנו כחברה.

עורכי דין אישה

עורכי דין אישה
שתפו פוסט זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email