שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

מכרז מסגרת פומבי 23-2014 לתכנון וביצוע תהליכי שיתוף בעבודת משרדי הממשלה

מועד אחרון להגשת ההצעות - 10.6.2015
14/4/2015

תכליתו של המכרז להעמיד לרשות משרדי הממשלה אמצעים לפעול במגוון דרכים לניהול שיח עם יחידים ועם קבוצות מהציבור. זאת בין היתר על ידי יצירת רשימת ספקי מסגרת לאספקת שירותים לביצוע תהליכי שיתוף.

כנס ספקים (ההשתתפות אינה חובה) בין השעות 10:00-12:00 במשרדי נציבות שירות המדינה קריית הממשלה, תל אביב - 20.4.15.

יש להירשם מראש באמצעות פנייה לאיש הקשר במכרז בדוא"ל: shituf@mof.gov.il.

להרחבה בנוגע למכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת: http://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=564590

שאלות ובירורים בקשר למכרז זה ניתן להפנות לאיש הקשר למכרז בדוא"ל: shituf@mof.gov.il.לוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive