שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

בשנת 2013 התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך 199 מיליון ש"ח

בשנת 2013, התקבלו עזבונות ותרומות לטובת מדינת ישראל בסך כולל של כ- 199 מיליון ש"ח, המהווים עליה משמעותית של כ- 110% ביחס לכספים שהתקבלו במחלקה בשנת 2012.
3/12/2014

נתונים אלו פורסמו במסגרת  דו"ח סיכום פעילות האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי לשנת 2013

הכספים מועברים לגופים הנהנים על פי בחירת המצווה ואם לא קבע נהנה בצוואתו, יוקצו הכספים לגופים וארגונים על פי קביעתה של הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עזבונות לטובת המדינה.

מערכת הזווית השלישית

 לוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive