שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

אחד מכל חמישה אנשים עסקו בפעילות התנדבותית בישראל בשנה האחרונה

אנשים העוסקים בפעילות התנדבותית מרוצים יותר מחייהם ואופטימיים יותר לגבי עתידם, מאשר אנשים שאינם עוסקים בפעילות התנדבותית

3/12/2014

22% מהגברים ו-18% מהנשים, 23% מהיהודים ו-8% מהערבים. בקרב צעירים ניכרים שיעורי התנדבות גבוהים יותר (21% בקרב בני 44-20 ו-20% בקרב בני 64-45), בהשוואה לבני 65 ומעלה (16%). ככל שעולה ההשכלה, עולים שיעורי ההתנדבות. באוכלוסייה היהודית, שיעור גבוה במיוחד של מתנדבים נמצא בקרב החרדים (38%) ובקרב הדתיים (33%).

62% דיווחו כי תרמו כסף לארגונים חברתיים או לאנשים פרטיים בשנה האחרונה.

5.5% מבני 20 ומעלה דיווחו כי קיבלו סיוע מעמותות או ממתנדבים בשנה האחרונה.מקור: הסקר החברתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 20% מהמתנדבים התנדבו עד 5 שעות בחודש בסך הכל, 16% התנדבו 9-5 שעות בחודש, 20% התנדבו 19-10 שעות בחודש, 18% התנדבו 20 שעות ויותר בחודש, 20% התנדבו במספר שעות לא קבוע, 4% התנדבו באופן חד-פעמי ו-2% אינם יודעים.
שיעור המתנדבים מספר שעות רב - 10 שעות ויותר בחודש - גבוה יותר בקרב בני 65 ומעלה (55%), לעומת 35% בקרב בני 64-20. 

מערכת הזווית השלישיתלוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive