שם אימייל אחר מלכ''ר
חיפוש באתר
יצירת קשר דרושים תנאי שימוש מנהלים כלים לגיוס משאבים מידע למפרסמים לוח אירועים אודות


מנהלים

 ראש השנה
 הגירה
 כותרות
 חדשות
 עסקים קהילה
 התנדבות
 מקורות מימון
 שירותי עמותות
 גיוס משאבים
 קמפיינים
 פרסים/אותות
 פרסומים חדשים
 תמיכות/מכרזים
 דעות
 מינויים
 פדרציות
 אתרים/מדיה
 טכנולוגיה
 עסקים חברתיים
 סיכומי כנסים
 הודעות
 דרושים
 לוח אירועים
 הזווית האזרחית
 בלוג
 אתר התנדבות
 אתר כספים

פורסמה טיוטת נוהל לעניין אישור מיוחד לחיסיון שמות תורמים

רשם העמותות מוסמך לתת לעמותה  אשר הגישה בקשה בהתאם לתקנות אישור מיוחד לחיסיון שמות תורמיה מפני הציבור. בימים אלה, בוחן הרשם את הקריטריונים להפעלת שיקול דעתו במתן אישור מיוחד לפי התקנות. 
08/10/2013

בין שיקוליו נמנים, מצד אחד שיקולי שקיפות ציבורית, לאפשר לציבור לממש את זכותו לדעת מהם הכוחות הכלכליים והפוליטיים המניעים עמותות, ושיקולי מנהל תקין, ומן הצד השני, שיקולי הגנה על פרטיותם של התורמים ועל זכותם למתן בסתר, ובאופן עקיף אף הגנה על יכולת גיוס התרומות של המגזר השלישי.

התייחסויות  לטיוטת הנוהל יש להעביר לכתובת הדואר האלקטרוני: Amutot-p@justice.gov.il, ניתן להגיב עד ל-15.10.13 

אישור מיוחד לחיסיון שמות תורמים לפי תקנות העמותות (קביעת סכום מרבי ונהלים לרישום תרומה בעילום שם בדוח הכספי), תשס"ג- 2002

מערכת הזווית השלישיתלוח האירועים
לצפייה והוספת אירועים

 
Created by OliveInteractive